Kurzy fotografování

Nabízím skupinové i individuální kurzy

 • skupinové - fotografie zvířat dle vybraných termínů
 • individuální - všeobecná práce s fotoaparátem, portrétní fotoragfie
 • postproces - nauka o úpravě fotografií photoshop, lightroom

Skupinové - foto zvířat

Kurz fotografování zvířat probíhá dle níže vybraných termínů pro menší skupinu lidí max. do 10-ti osob, aby byl zajištěn osobní přístup.
Vhodné pro začínající i pokročilé fotografy. Nauka práce s vlastním fotoaparátem - např. expoziční trojúhelník, pravidla kompozice, vyvážení bílé, režimy ostření, režimy měření expozice, at.

Jak se vypořádat s překážkami při fotografování v zoo, za jakých podmínek je vhodné fotografii pořídit, a jaké vybavení je vhodné, či nezbytné. Smyslem fotografie v zoo je získání estetické fotografie s eliminováním umělého prostředí.

termíny pro rok 2023

 • 9.9.2023 Zoo Olomouc
 • 10.9.2023 Zoo Praha
 • 16.9.2023 Zoo Dvůr Králové
 • 17.9.2023 Zoo Liberec
 • 7.10. Zoo Zlín
 • 14.10. Zoo Praha
 • 21.10.Zoo Plzeň
 • 12.11. Zoo Praha
 • 18.11. Zoo Dvůr Králové nad Labem
   
 • další termíny budou postupně doplňovány


Individuální

Individuální přístup. Tento kurz můze být zaměřen jednak obecně na ovládání a nastavení digitálního fotoaparátu, získání obecných znalostí, jako je expozice, kompoziční pravidla, režimy měření expozice, režimy ostření,  atd.

Dále je možné zvolit i téma kurzu, např. fotografie zvířat, portrétů, práce se světelnou technikou, či postproces fotografie.

Kurzy se mohou konat v zoo, či jinde v exteriéru

Úroveň kurzu dle znalostí klienta od začátečníků po pokročilé fotografy.Postproces

Tento kurz je zaměřen na úpravu fotografie zvířat nebo profesionnální retuš portrétů.

Postprodukce je v dnešní době nedílnou součástí výsledné fotografie. Při fotografii zvířat pořízené v zoo je její další úprava často nezbytná. Smyslem je vytvořit estetickou fotografii vhodnou pro využití např. jako fotoobraz. Obdobně pokročilejší fotografie portértů se bez potprocesu a retuše neobejde.

Výuka je zaměřena na úpravu fotografii v programech Lightroom (Camera Raw) a Photoshop.